# صاحب امتیاز : جعفر رضائی

# مدیر مسئول :حسن نجف وند

# شورای سیاست گذاری : جعفر رضایی - رضا عظیم آذری - علی اصغر سلیمانی

# چاپخانه : چاپ کارگر تلفن :  7- 66817316

# آدرس: تهران -  خیابان جمهوری-خیابان دانشگاه-کوچه ماستری فراهانی - پلاک 6 طبقه  اول

# تلفن : 66973678 - 66461770  

# فاکس :66966358

# کدپستی :1314893911

# :movajehe96@yahoo.com

# : تلگرام : 09027833627

#  ایتا : 09027833627

 

روزنامه در یک نگاه
بالای صفحه